Fritidstilbud og netværksgrupper

Posted on by
Handi Forum er et tilbud om et uformelt mødested for fysisk handicappede.

I dette forum laves der debatskabende aftenarrangementer i samarbejde med FOF. Emner: boformer, hjælper-ordninger, fritidsaktiviteter m.v.
Bl.a. kan nævnes at vi har haft foredrag om »sex og handicap, og om sejlads og om » kommunikation og talehandicap«.

Kontakt: Susanne Hjortshøj. Tlf.nr.: 7847 7380

Handi-Netværk:

Vi tilbyder at hjælpe med at starte og etablere netværks-grupper – smertetacklingsnetværk, kompetence-netværk, unge netværk, kost og kultur-netværk mv. Disse netværk kan typisk blive etableret i forbindelse med diverse projekter og kurser, men kan også etableres omkring særlige temaer. Man kunne f.eks. forestille sig netværk, hvor man støtter og bruger hinandens kompetencer til at vende mulighederne ved hjælperordningerne, det at være i arbejde eller arbejdsløs og lignende.

I starten af netværkets dannelse er det vigtigt at netværkets støttes af et kursus med en lærer, som hjælper med at styre processen. Læreren bliver en art tovholder, der hjælper gruppen med at afdække, hvordan man bedst kan få noget ud af hinanden. I forløbet afdækkes hvad behov deltagernerne har i forhold til en fremtidig struktur for netværket – hvor, hvornår og hvor tit, man kan mødes og under hvilke former. Vores erfaringer viser, at det er nødvendigt med et indledende forløb/kursus for at samle og fastholde gruppen over tid.

Der eksisterer i dag forskellige netværk. Der er både netværk, der er selvkørende og uden støtte og netværk, der samler sig omkring kursusforløb med temaer. Handi Netværk benytter sig ofte af Handi-K@s lokaler. Handi Netværk er et levende og dynamisk netværk, hvor mennesker mødes og der skabes hele tiden mindre netværk på kryds og tværs af de allerede eksisterende.

Vi tilbyder gruppekursusforløb til netværkene – f.eks. i ”sorgbearbejdelse”, ”at forstå systemet”, ”maleri og oplevelse”, ”Hvordan kan vi bruge hinandens kompetencer”, ”Krop og udtryk”, ”Billede og formidling” mv. Det er de etablerede netværk, der definerer behovene og dermed de kurser, der opslås.

Hvis du har lyst til at høre mere eller være med til at starte en netværksgruppe kan du henvende dig til:

Mimse på Tlf nr: 78 47 73 80. Vi kan hjælpe med at matche og starte grupperne med den nødvendig støtte.

Kost og Krop

Kost og Krop netværksgruppen er udsprunget fra et projekt på  Handi-K@På nuværende tidspunkt er vi 7 i gruppen, som mødes hver 3. uge, hvor vi kokkerer mad ud fra forskellige temaer m.m.

Kontakt: Lone Torp Tlf.nr.: 7847 7380 eller Steen Rasmussen Tlf.nr.: 2015 6561

Kultur netværksgruppen i Cirke*line

Vi er en gruppe, der mødes til fælles kulturelle oplevelser, der kan give anledning til gode samtaler og forståelse.

Netværksgruppen tager initiativ til arrangementer, der giver mulighed for kulturudveksling på mange områder.

Det kan være middag på restaurant. Caféhygge, foredrag, koncert, museumsbesøg, på madfestival eller en tur i det grønne.

Her vil vi løbende ligge informationer ud om kommende arrangementer, dele ideer til nye og egentlig bare skabe gode rammer omkring det fællesskab vi har delt i tiden, i netværksgruppen Cirke*line. Så fat tasterne i en fart.

Kontakt: Thomas Arpe og Louise Conrad Tlf.nr.: 7847 7380