P & U teamet

Posted on by

Projekt- & Udviklingskontoret for fysisk handicappede blev i 1998 etableret af frivillige kræfter for at udvikle projekter og forløb, der kunne afhjælpe behov for særlige og enkeltstående kompetenceudviklingsforløb for fysisk handicappede.

Især blev der arbejdet med Handi’Ka’Os Piloterne samt Huset Venture, – i det hele taget projekter der rettede sig mod det rummelige og frivillige arbejdsmarked. Kontoret har fungeret kontinuerligt siden og skabt flere forskellige projekter og kursusforløb.

I 2007 blev kontoret til Foreningen: Projekt og Udviklingsteamet for voksne med nedsat fysisk funktion. Med foreningsdannelsen blev skabt en mere formaliseret organisering af det frivillige arbejde.

Projekt og Udviklingsteamet samarbejder tæt med Handi-K@, som stiller lokaler og arbejdskraft til rådighed for kontorets udviklingsarbejde. Handi-K@ har en stor interesse i dette samarbejde, da der herved skabes nye og anderledes muligheder også for Handi-K@s deltagere. Udviklingsarbejdet er med til at afdække fremtidens ønsker og interesser i målgruppen.

Aktive projekter er lige nu: Handi Forum, Kost & Krop – som nu er en netværksgruppe, Handi Travel Info og  De Åbne Eftermiddagshold.

Teamets hjemmeside på
pogu-teamet.dk

Se P&U side på Facebook
pogu-teamet

Teamet er blevet en foregning, så meld dig ind, kun 20 kr pr år