Handi-@dgang

Posted on by

Handi-@dgang er en gruppe, som registrerer tilgængeligheden for gangbesværede og kørestolsbrugere i Århus.

Fag/aktiviteter

  • Indhold
  • Idégrundlag
  • Forløb og perspektiv
  • Det daglige arbejde

Her er @adgangs pjece