Handibruger

Posted on by
Handibruger info:

Handibruger er i sin nuværende form fra foråret 2006. Det handler for Handibruger om at finde en form, hvor alle deltagere kan få en stemme og en indflydelse i det liv, vi har sammen på Handi-K@. Ligeledes skal Handibruger samt fællesmødet hjælpe til, at vi kan styrke hinanden i at få ændret også på de ting, der ligger andre steder i samfundet – f.eks. tilgængeligheden lokalt, nedskæringer på området osv…….

En gang årligt holder vi et stort fællesmøde for alle deltagere, frivillige, personale og ledelse. Før dette fællesmøde har vores deltager organ: Handibruger valgt en repræsentant fra hver linie, samt en repræsentant fra Projektdelen – som denne dag præsenteres for alle Handi-K@ere. Yderligere er der valgt en suppleant til hver repræsentant.

På Fællesmødet snakker vi om hvilke lidt større problematikker, fremtidige procedurer, opgaver og muligheder, der skal sættes særligt ind overfor det kommende år. Der nedsættes tovholdere og udvalg – efter interesse og kompetencer – der forfølger de forskellige emner. Alle Handi-K@ere – såvel deltagere, frivillige, personale, ledelse – kan blive sådanne tovholdere og udvalgsmedlemmer, der forfølger helt bestemte ting i løbet af året. Handibruger laver og opdaterer en liste over tovholdere og udvalg.

Handibrugers e-mail adresse:

handibruger@handi-ka.dk