Startsiden

 Al undervisning på Handi-K@ foregår under Lov om Folkeoplysningen

 


 

Handi-K@

Engtoften 7

8260 Viby J

Tlf.nr.: 7847 7380

Fax.nr.: 7847 7794

E-mail: handi-ka@handi-ka.dk

Se mere

 Undervisningstilbud

Kommunikation

Kreativ

Navigator

ForSpring

Handi-Trivsel

Handi @dgang

På Dagskolen undervises der hver dag fra kl. 9.30-14.30 (fredag til kl. 12.30) i forskellige boglige og kreative fag. Dagskolen er delt op i 6 linier. Kommunikations- og Kreativlinien er for de yngre, mens Navigator er for de ældre. ForSpring er for de 18 til 30 årige. Handi-Trivsel henvender sig fortrinsvis til personer med erhvervet hjerneskade. Handi @dgang henvender sig til personer, der interesserer sig for adgangsforhold for handicappede.


 

Kommunikationslinien:

Kommunikationslinien er et tilbud til dig, hvis du interesserer dig for edb, lay-out, internettet, hjemme-sider m.m


Kommunikationslinien udgiver skolebladet "Handi-bøllerne", hvis du vil se dem så klik her

Tilbage til toppen

 

Kreativlinien:

Kreativlinien er et tilbud til dig, hvis du har lyst til at udfolde dig kreativt f.eks. i drama, udtryk & image, musik og kreativt, hvor du maler, tegner, modellerer m.m.

Tilbage til toppen

 

 

Navigator:

Navigator er et samlet under- visningstilbud for de lidt mere voksne handicappede i forskellige boglige og kreative fag. Navigator kan følges i kombination med projekter, VUC eller anden voksenundervisning.

På Navigator er debat og kommunikation en vigtig del af undervisningen i de enkelte fag.

Man kan se et par powerpoints lavet af deltagere på Navigator 2011 her

Tilbage til toppen

 

ForSpring:

ForSpring er for de unge i alderen 18 år og opefter, med ønske om at tilegne sig redskaber til at opnå større selvstændighed. Myndighed, indflydelse og selvstændighed er de tre nøgleord for denne linie. Ideen bag linien er, at du udover at arbejde individuelt med udgangspunkt i dine egne ønsker og beslutninger også skal deltage i gruppebaserede forløb. Vær sammen med andre og find dine egne ressourcer.

Se Jespers spændende powerpoint projekt:
"Hvordan fandt jeg arbejde?

Jesper dansk/danish

Jesper engelsk/english

Scaannes med en QR reader (Video 35mb)

 

      Tilbage til toppen

 

Handi-Trivsel:

Handi-Trivsel har under-visning i krops- og kreative fag 4 dage ugentlig.
Handi-Trivsel er en linje på Handi-K@ fortrinsvis for personer med erhvervet hjerneskade.
Indholdet er kropslige og idrætslige aktiviteter, musik, kreativ værksted, øget personlig indsigt, historie-fortælling og ekskursioner.

Vi opsøger oplevelser - og det må gerne være sjovt!

Tilbage til toppen

 


Handi-@dgang:

Handi-@dgang er en gruppe, som registrerer tilgængeligheden for gang-besværede og kørestols-brugere i Århus.

Resultaterne lægger de ind i en landsdækkende data-base.

Find tilgængelige steder i Århus ved at klikke på den blå bog. Her finder du også den landsdækkende tilgængelighedsbase. Se her

Du kan skrive til Handi@dgang og få tilsendt byguiden i papirudgave.

 

 

 

 

 

Tilbage til toppen

 

 

På Handi-K@ kan du få:

  • Udfordringer

  • Udvikling

  • Socialt netværk

  • Studieture

  • Selvstændighed

 

 

 

"Det vigtige er at blive ved med at stille spørgsmål"

- Albert Einstein